uliq bozadzhiyna uliq bozadzhiyna Потребител

Право на обезщетениеПоради не изтекъл срок от 3 годишен период на предишно плащане, сега в момента работа 6 месеца във Великобритания, ако започна работа в България на трудов договор до изтичане на три годишния срок на предишното обезщетение и кандидатстване за ново обезщетение, ще ми се зачетат ли и доходите от Великобритания?


Отговори

 • Здравейте,

  От въпроса ви не става ясно за какво обезщетение питате.
  Приемам, че въпросът е във връзка с обезщетенията за безработица в България и дали осигурителните ви доходи във Великобритания ще бъдат взети предвид при определяне на размера на обезщетението в България.

  В тази връзка следва да имате предвид, че обезщетенията за безработица се изплащат на основание внесени осигурителни вноски и зачетен осигурителен стаж за фонд "Безработица" на Държавното обществено осигуряване.

  За да получавате такова обезщетение вие трябва да отговаряте на определени законови изисквания за натрупан осигурителен стаж, като осигурено лице за риска "Безработица", а също осигурителни вноски за същия фон да са внесени или дължими.

  Всичко това е относимо към осигурителното законодателство на Република България. За да се определи правото ви на обезщетение за безработица при трансгранична ситуация, обаче, е необходимо да се следват разпоредбите на вътрешното и на европейското законодателство, а също и разпоредбите на регламента за социална сигурност в ЕС.
  Моля да имате предвид, обаче, че не всички страни от ЕС имат подобен на нашия фонд "Безработица". По отношение на прилагането на регламента за социална сигурност, компетентната институция в България е Националния осигурителен институт и те биха могли да ви дадат конкретен отговор на поставения въпрос.

  Моля да имате предвид, че това становище е лично мнение на автора!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->