RUMYANA Ilieva RUMYANA Ilieva счетоводител

Ремонт на нает офисЕдин от съдружниците на ООД отдава под наем /дългосрочно/ помещение за офис на същото ООД. В договора за наем е залегнато, че всички разходи за ремонт на офис са за сметка на наемателя. Разходите за ремонт възлизат на 6000 лева. ООД е регистрирано по ЗДДС. Въпросът ми е наемателя има ли право на данъчен кредит на закупените материали ?


Отговори

 • Здравейте,

  Дружеството ще има право на данъчен кредит за ремонта на наетото помещение. Имайте предви, че ако договора за наем бъце прекратен преди срока, за който е сключен, тогава ремонта, който сте извършили ще се третира като доставка на безвъзмездна услуга към наемодателя и ще трябва да върнете част ползвания данъчен кредит. Данъчната основа ще бъде направените преки разходи за извършването на ремонта, намалени с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.

  За спртравка: чл. 9; чл. 25; лч. 27 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  С уважение!
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->