Потребител

Спонсорство от юридическо за физическо лицеБихте ли ми отговорили, ако фирма направо спонсорство за човек с увреждане, тази сума ще бъде ли приспадната от печалбата на фирмата и ако отговора е положителен, то по кой член от ЗПКО това е възможно да се случи?


Отговори

 • Здравейте,


  За да се даде еднозначен отговор на въпроса Ви, е необходимо да се разяснят много обстоятелства около предоставянето на средствата на физическото лице.

  Договорът за спонсорство няма изрична правна уредба. Същият най-общо би могъл да се дефинира като договор, по силата на който спонсорираното лице получава икономическа помощ от спонсора за реализиране на спортна, културна, научна или друг вид дейност, срещу което се задължава да рекламира спонсора като популяризира неговото име, търговска марка, дейността или продуктите му. С оглед на това, че липсва изрична правна уредба на договора за спонсорство, страните по него сами определят своите права и задължения, доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави. В повечето случаи, срещу получената сума, лицето, което е спонсорирано предоставя вид рекламна услуга, под една или друга форма, на спонсора.

  При договора за спонсорство е налице „търговска сделка“, защото спонсорираното лице е длъжно да осигури насрещна престация – реклама, еквивалентна на предоставеното от спонсора.

  Споменахме, че при спонсорството има насрещна престация, но е и необходимо стойността на даденото от спонсора да не надхвърля полученото обратно от спонсорираното лице. Когато срещу предоставената сума или средства се предоставя еквивалентна насрещна престация под формата на рекламна услуга, то тогава говорим за рекламна услуга, която можем да отнесем като счетоводен разход за реклама.

  Обръщам внимание, че има и хипотеза, при която предоставени средства под форма на „спонсорство“ се третират като дарение. Ако стойността на даденото от спонсора надхвърля полученото обратно от спонсорираното лице, то разликата между двете се третира като дарение.

  За справка:
  а § 1, т.33 от ЗКПО
  чл. 286, ал. 1 от ТЗ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Пантев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->