Контраст - Делта ЕООД Контраст - Делта ЕООД

Продажба на имот от физическо лице, регистрирано по ЗДДСЗдравейте!

Физическо лице получава наследствено недвижим имот магазин през 2008 г. Отдава имота под наем и в последствие се регистрира по ЗДДС, като за полученият наем издава данъчни фактури. След 10 години експлоатация, през 09/2018 продава магазина за 120 000 евро.

Трябва ли да издаде фактура за продажбата и дължи ли се ДДС?

Трябва ли да се посочи прихода от продажбата в годишната данъчна декларация по ЗОДФЛ?Благодаря Ви!


Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като сте регистрирано лице за целите на ЗДДС, счетам че следва да издадете фактура за извършената продажба. В нея може да изберете да начислите данък по общия ред. Или да не начислите ДДС третирайки доставката, като освободена, тъй като става въпрос за доставка на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
  Относно реализираните доходи от наемните вноски следва да подавате Годишна Данъчна Деклрация в срок до 30-ти Април на следващата година. Но тъй като дохода от самата продажба на имота би следвало да се третира като необлагаем доход (т.е. доход от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет;) нямате задължеинието да включвате сумата в декларацията. Но имате правото да го посочите, като необлагаем в нея.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
  За справка: ( чл.45 ал.3. от ЗДДС; чл.50 от ЗДДФЛ;чл.50а от ЗДДФЛ, чл.13 от ЗДДФЛ)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->