Даниела Църова Даниела Църова счетоводител

Самоосигуряващо се лица с личен трудЗдравейте,

Става въпрос за две самоосигуряващи се лица, във фирма, в която са съдружници и управители. Осигуряват се като самоосигуряващи се върху 510,00 осигурителен праг, но решиха да полагат личен труд в дружеството/не включва управленска дейност/. За положения личен труд възнаграждението е по 1000,00 лева, избран осигурителен доход 510,00 лева. Освен задължителните авансови осигурителни вноски, се начислява и ДОД. Решението е от 4 месеца, ще кажа на кратко, какво правя:

-Начислени и изплатени осигуровки и ДОД по ЕГН на лицата

-Подадена Декларация обр.1 всеки месец

-Декларация обр.6, само за лицата по трудово правоотношение

Въпросите ми са следните:

1. ДОД, както осигуровките, се внася по ЕГН на самоосигуряващите се, или по ЕИК на фирмата?

2.Сумата на ДОД се посочва в Декларация обр.6, веднъж до 30 Април, за самоосигуряващи се, или всеки месец, заедно с Декларация обр.1

3. В ГДД по чл.50, се попълва Приложение №1, Доходи с код 102

4. Попълват ли се Таблици 1 и 2, по точно-

- Колона 4 - 510,00 лева

- Колона 5 - 1000,00 лева

С една дума доплащат ли се осигуровки за разликата.Благодаря Ви предварително!


Отговори

 • Здравейте, г-жо Църова,

  на въпрос 1: ДДФЛ изчислен на полученото от СОЛ възнаграждение за положен личен труд се удържа от СОЛ по реда на чл. 42, както се прави и за трудовите договори. Този ДДФЛ е за сметка на лицата, но задължено лице за удържане и внасяне е дружеството. Тоест, внасянето е от името и за сметка на дружеството, а не са СОЛ. Внасянето става заедно с ДДФЛ на останалите трудови договори за месеца.

  На въпрос 2: Този ДДФЛ следва да се декларира в декларация образец 6 заедно с ДДФЛ за трудовите правоотношения за всеки отделен месец.

  На въпрос 3: Да, задължително в ГДД се попълва приложение 1 за доходи с код 102

  На въпрос 4: Да, СОЛ задължително попълват таблици 1 и 2 за определяне на окончателен размер на осигурителния доход, като в колона 4 попълват дохода, върху който са внесени авансовите осигуирителни вноски, а в колона 5 попълват реализирания облагаем доход. Във вашия случай ще има положителна разлика между осигурителния доход, върху който са внесени авансово осигурителни вноски и окончателния осигурителен доход. В този случай СОЛ ще трябва да довнесат осигурителни вноски върху тази положителна разлика.


  Моля да имате предвид, че изложеното становище е лично мнение на автора!


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->