Ирина Колева Ирина Колева експерт ТРЗ

Работещ служител при упражнено право на пенсия.Имам служител с постоянен трудов договор при мен.През м.май 2018г.лицето е упражнило правото си на пенсия.В нарушение ли сме като не сме го освободили,и ще продължи да работи до 30,06,2019г. и след това ще си подаде за освобождаване от длъжност поради добито право на пенсия.Тогава ще му бъдат изплатени полагащите се обещетения по чл.222 ал.3 -10.5 брутни заплати.Лицето е ценен кадър в системата на образованието.


Отговори

 • Здравейте,

  Правото на пенсия се придобива по силата на закона, то няма нищо общо с трудовите правоотношения към настоящия момент.

  Лицата, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението.

  За справка: § 49 и § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване; § 49 от ПЗР на ЗИДКСО; чл. 69 от КСО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->