Задай въпрос тук
Антония Христова Антония Христова Потребител

Осчетоводяване на туристически данъкЗдравейте! Става въпрос за туристическо предприятие. Спешно търся отговор на въпроса: Относно продажба на услуги по настаняване, дали туристическият данък е елемент на признатия приход от продажбата на услуги или има различно счетоводно третиране? Каква е най-честата практика?


Отговори

 • Здравейте, г-жо Христова,

  Данъчната основа се увеличава с всички данъци и такси, когато такива са дължими за доставката. т.е. туристическият данък е част от прихода от продажбата на услуга. Записванията са Дт Клиенти/ Кт Приход от продажба на услуги със съответните аналитичности.
  Туристическият данък, подобно на всички видове местни данъци и такси като например такса смет, данък сгради, патент е разход за фирмата. Отчитането би могло да се направи по следния начин:
  За начисляване на данъка: Дт Разходи за данъци / Кт Разчети с бюджета, с поданалитичност Туристически данък.
  За внасянето на данъка: Дт Разчети с бюджета/ Кт Разплащателна сметка

  За справка: чл. 26, ал. 3 от ЗДДС; чл. 15 от ППЗДДС
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->