Задай въпрос тук
Искра Димова Искра Димова Потребител

Кредитно известие с неустойка и протокол по чл.117Здравейте,

В предходен месец сме извършили ВОП на оборудване на стойност 20 000 евро, за което сме издали протокол по чл. 117 и сме го отразили в регистрите по ДДС тогава. Оказва се, че оборудването не отгаваря на очакванията ни и цялото е върнато на доставчика. За връщането обаче дължим неустойка в размер на 5400 евро. Доставчикът ни издава кредитно извести, в което със знак минус посочва стойността на цялото върнато оборудване- 20 000 евро, а със знак плюс посочва стойността на неустойката и така общата стойност по КИ е 14 600 евро /20 000- 5 400/. Въпросът ми е следния: коригиращият протокол по чл. 117 към кредитно известие на каква стойност трябва да бъде- 20 000 и 14 600 евро. Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  Данъчното третиране на лихвите и неустойките в ЗДДС е регламентирано в разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от закона и чл. 84 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
  Неустойките се начисляват въз основа на неизпълнение, частично изпълнение или изпълнени действия, различни от договорените между доставчик и получател.


  Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер ,(какъвто е вашият случай).
  Видно от цитирания законов текст, неустойката не е елемент от данъчната основа на доставката, поради което за документирането й не се издава данъчен документ. Доставчикът от своя страна грешно е включил стойността на неустойката в кредитното известие.
  Тоест, Вие трябва да направите корекция със стойността на доставката 20 000 евро.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->