Нели Георгиева Нели Георгиева Потребител

Препродажба на имотЗдравейте,

ЮЛ регистрирано по ДДС купува стара сграда от друго ЮЛ без ДДС.След месец решава да го продаде.Следва ли ЮЛ след като не е ползвало ДК при придобиването и тъй като сградата е стара да начисли ДДС при продажбата? Продажбата е месец след придобиването на имота.


Отговори

  • Здравейте, г-жо Георгиева,

    Съгласно ЗДДС освободена е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Тоест при продажбата не следва да начислявате ДДС.

    Обръщам внимание, че ЗДДС Ви дава Възможност, ако желаете, да изберете да третирате продажбата на старата сграда като облагаема доставка.

    За справка: чл. 45, ал.3; чл. 45, ал. 7 от ЗДДС

    Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->