Татяна Вичева Татяна Вичева Потребител

заместванеЗдравейте,

в предприятието, в което работя Директорът напусна.

В момента няма назначен директор. Имам служител, който преди това е замествал

директора.Може ли със заповед на основание чл.259 от КТ този служител да изпълнява дейности

от длъжностната характеристика на директора, докато назначим нов директор или е необходимо да

се сключи срочен трудов договор по чл. 68 ал.1 т.4. до заемане на длъжността.


Отговори

-->