Задай въпрос тук
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Внос на гуми за товарен автомобил от ГерманияИмам документ (който най-вероятно не е фактура) и касова бележка за покупка на гуми за товарен автомобил от страна членка на ЕС. Документът е издаден на името на фирмата, а гумите са за товарен автомобил влекач, собственост на фирмата.

Трябва ли да пускам интрастат декларация за гумите?Отговори

 • Здравейте, г-жо Илиева,

  Системата „Интрастат“ се при­лага за събирането на данни за вътрешно - об­щностни изпращания и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз.
  Задължени лица за подаване на декла­рации по система „Интрастат“ – са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.

  Праговете за деклариране за 2018 г. съгласно Заповед РД 05-766/16.10.2017г. на Председателя на НСИ са:

  за поток пристигания - 430 000 лв.
  за поток изпращания - 260 000 лв.

  Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2018 г. са:

  за поток пристигания – 6 300 000 лв.
  за поток изпращания - 12 800 000 лв.

  Имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обързващ характер.

  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->