Vania Vasileva Vania Vasileva Потребител

Изчисляване на дните платен отпуск при прекратяване трудов договор поради пенсиониранеЗдравейте,

Като служител в държавно предприятие (30 години стаж в това предприятие, а общо 40 години) имам право на 29 дни годишен платен отпуск, като 22 дни са основен и 7 дни-допълнителен за не нормиран работен ден. Трудовото ми правоотношение с предприятието ще бъде прекратено, считано от 28.09.2018г. поради придобиване право на пенсия.

Моля за консултация, а именно колко дни платен отпуск ми се полагат за отработеното време за 2018 година?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Кодекса на труда (КТ) всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, като законът казва, че размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Ако в Трудовия договор на работника или служителя не е изрично определен друг размер на платения годишен отпуск, то следва да се прилага разпоредбата на КТ, а именно 20 работни дни, но във Вашия случай размера на платения годишен отпуск е в размер на 29 дни. Полагащият се платен отпуск се изчислява на пропорционална база. За да изчислите колко дни лицето има право на платен отпуск се извършва по следната формула:

  Платен годишен отпуск от 29 дни, разделяме на месеците от годината. Получения коефициент за умножава по отработените месеци. Отработените месеци са пет.

  29/12=2.41666=2.42 - коефициент

  8*2.42=19.36 като резултатът се закръгля в полза на лицето, т.е. ще имате право на 19 дни платен отпуск до съответния момент.

  Когато нямате отработен пълен месец през септември, платения отпуск за изчислява по следната формула:

  2.42/30*28=2.25866=2.26 като резултатът се закръгля в полза на лицето, т.е ще има право на 2 ден отпуск за отработените 28 дни през съответния месец.

  До момента сте придобили право на платен годишен отпуск в размер на 21 дни.

  За справка: чл.224 ал.1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->