Лора Иванова Лора Иванова Потребител

Осигуряване на управителЗдравейте, в процес на регистрация съм на ново ЕООД. Аз ще бъда собственик на капитала и управител. За момента няма да има назначени служители. Фирмата ще се занимава с търговия, нищо специфично. Въпросът ми е /получих различни отговори от колеги, форуми и т.н./ как трябва да се осигурявам при положение, че сама ще си извършвам дейността /не само управлението/ - като СОЛ / в този случай трябва ли да имам някакъв друг договор, с упоменато възнаграждение и ако трябва върху коя сума ще трябва да се внасят осигуровките/, като минимума е 510лв за 2018г или с ДУК - в този случай, кой е МОД: 1. Ръководители; 5. Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната; 9. Професии, неизискващи специална квалификация, или някоя друга.

И още нещо - по друг повод ми трябва длъжностна характеристика, в която трябва да е описана степен на образование - висше, това променя ли по някакъв начин кода за осигуряването, в случай, че се избере ДУК?

Получи се много дълго, извинявам се, дано съм успяла да представя въпроса си разбираемо :)


Отговори

 • Здравейте,

  Собственик на ЕООД има възможност да избере вида и начина на осигуряването си - като управител по договор за управление и контрол (ДУК), или като самоосигуряващо се лице (СОЛ).

  Ако изберете осигуряване като СОЛ има два варианта - да се осигурявате като СОЛ без личен труд върху минималната работна заплата за страната - 510 лв, или като СОЛ с личен труд, където ще се осигурявате на сума по Ваш избор не по - малка от минималната за страната 510 лв. Следва да имате предвид, че се подава декларация ОКД 5 в 7 дневен срок от започване на дейността.

  Ако изберете осигуряване като управител на ДУК. Договорите за управление и контрол може да бъдат както възмездни - с изплащане на възнаграждение, така и безвъзмездни, но тогава след да се осигурявате като СОЛ задължително, ако изберете безвъзмездно. Договорите за управление и контрол не са по Кодекса на труда, а по Търговския закон, което означава, че няма изисквания за обявяване в сайта на НАП, чрез уведомление по чл. 62. ДУК е приравнен на трудов договор, само и единствено за целите на данъчното и осигурително право. Все пак обаче, това не е трудов договор, поради което не се попълва трудова книжка на управителя, сключил с дружеството ДУК, а времето по ДУК не се зачита за трудов стаж. На следващо място следва да се отбележи, че лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговските дружества, нямат право на платен годишен отпуск, полагащ се на Работниците/ Служителите по трудовите договори, както и няма право на различните видове обезщетения, дължими от Работодателя, предвидени и уредени в Кодекса на труда.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • В допълнение - МОД за ДУК не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година и не може да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->