Красимира Грудева Красимира Грудева Потребител

Потребителска промоцияФирма, занимаваща се с производство на бои пуска на пазара продукт, който съдържа два продукта под общото наименование промоционален продукт.


Моля обяснете според Вас какви трябва да бъдат счетоводните записвания и как ще се третира тази промоция от счетоводна и данъчна гледна точка.Отговори

 • Здравейте,

  Данъчният проблем, който може да възникне в подобни случаи, е евентуалната класификация на един от предоставяните продукти (този със допълнителен характер по отношение на основния продукт) като безвъзмездно предоставен актив. Тогава се поставя под въпрос правото на данъчен кредит (или по-скоро задължението за доначисляване на ДДС) за допълнителния продукт, както и признаването за разход на отчетната му стойност.

  От изложението Ви обаче разбирам, че Вашият случай не е такъв. Вие продавате двата продукта като един комплект с обща цена. Това означава, че никой от продуктите не се предоставя безплатно, нито пък някой от тях представлява продуктов рабат по отношение на другия. Посочването във фактурите и/или касовите бележки на един ред на промоционалния комплект (било то наименован като Промоционален продукт или Продукт А + Продукт Б) би представлявало доказателство за валидността на горното твърдение.

  В такъв случай осчетоводявате нормална продажба на стоки, при което отчитане приход в размер на общата цена на комплекта и разход (отчетна стойност на продажбите) в размер на общата отчетна стойност на двата продукта.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->