Десислава Симеонова Десислава Симеонова Майчинство

Неизползван платен отпускЗдравейте,

Вече съм към края на двугодишноно ми майчинство, но фирмата от която излязох в момента и в несъстоятелност, а имам неизпзван платен отпуск преди и по време на майчинството. Какво става с тях и към кого да се обърна за да ми бъде изплатен?Отговори

 • Здравейте,

  В Кодекса на труда се казва, че обезщетението се изчислява към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. Това означава, че в заповедта за прекратяване на трудовото Ви правоотношение на реда – На работника да се изплатят следните обезщетения: трябва да е записано, че фирмата Ви дължи обезщетение от Кодекса на труда за съответните работни дни в размер на определена сума. Погледнете дали това обстоятелство е записано. След като сте освободена от работа, то тогава фирмата е длъжна във ведомостта за заплати да ви начисли това обезщетение. Когато фирмата изплаща заплатите за последния месец, то тогава Вие трябва да си получите обезщетението. В трудовия Ви договор при първоначалното започване на работата и в правилника за вътрешния трудов ред на фирмата би трябвало да е записано кога се изплащат трудовите възнаграждения. Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск е дължимо при изплащане на последното възнаграждение на служителя. В случай на недобросъвестно задържане то може да бъде търсено по съдебен ред в тригодишен давностен срок. Давностния срок тече от деня, следващ този на прекратяването на трудовото правоотношение.

  За справка: чл. 177 от КТ; чл.224, ал.1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Здравейте,
  Много благадаря за обърнатото внимание
 • Само още един въпрос
  Преди да изляза по майчинство не съм излизала в платена отпуска. Освен натрупаната ми през двете години майчинство мога ли да взема и тези предходните?
 • Здравейте,

  Съгласно КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. В случаите когато платеният годишен отпуск е отложен, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Правото на обезщетение за полагаем, но неизползван платен годишен отпуск, е в зависимост от размерите на неизползваните платени годишни отпуски, правото за които не е погасено по давност. Обезщетение се дължи само за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност, т.е. ако не са изтекли 2 години от края на годината, за която се полага този отпуск или 2 години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

  За справка: чл. 176а от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->