Потребител

Осчетоводяване на такса за присъединяване към електропреносната мрежаЗдравейте!

Дружество"Х" изгражда електропреносно трасе (ел.кабел) за своя сметка на стойност 90 000,00 лв. с ДДС.

Сключва договор с ЧЕЗ за продажба на трасето (ел.кабела), а ЧЕЗ му фактурира услугата - Присъединяване към електроразпределителната мрежа ( определена съгласно Наредба № 1 от 18.03.2018 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) за същата стойност (90 000,00 лв.)

Въпроса ми е: Как трябва да се осчетоводи фактурата издадена от ЧEЗ?

Притеснението ми е, че сумата е голяма и дали ще е правилно ако се отнесе на текущ разход.Отговори

 • Здравейте,

  Само за уточнение, предполагам продажбата на трасето от Дружество "X" към ЧЕЗ също е на стойност 90 000 лева (с ДДС).
  Ако това е единична сделка и след нея не следват някакви допълнителни договори (или условия по вече съществуващи такива), като например да се сключи дългосрочен договор с ЧЕЗ за доставка на електроенергия, то тогава фактурата от ЧЕЗ се признава на текущ разход. Ако обаче следват допълнителни договори, то тогава въпросната услуга от ЧЕЗ може (и трябва) да се разсрочи за срока на този договор.
  Обръщам внимание, че въпросния договор трябва да зависи от първоначалната продажба на трасето. Ако ли не, то тогава се признава на разход.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->