Krasimira Peycheva Krasimira Peycheva хигиенист

Обезщетение от НОИ по два договораРаботя на два трудови договора и по двата плащам дължимите суми за всичко според КСО. Осигурителната сума на първия договор е 720 лв., а на втория 360лв.

НОИ трябваше да направи плащане за 3 дни (първите 3 от общо 8 са от работодателя и два са в почивни). По първия договор беше преведена сумата от 124.49, а по втория 4.85. Как става изчисляването, че сумата по втория договор е токова малка?Отговори

 • Здравейте,

  Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер на 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 18 календарни месеца, преди месеца на настъпване на неработоспособността. За дните, включени в 18 месечния период, се вземат предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

  1) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
  2) е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
  3) или е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете.

  Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. В случаите, в които работната ви заплата е била под минималния осигурителен праг за вашата професия, върху който са внасяни осигурителните вноски, обезщетението което ще получите от НОИ, няма да е върху тази по-висока база, а върху по-ниската, на която е изплащано възнаграждението (до минималната работна заплата).

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->