Иван Начев Иван Начев Kreston BulMar инженер

Данък сгради и такса сметЩе декларирам новозакупено жилище.

Какво трябва да декларирам като площ в таблица 3: РПЗ (което е неимоверно голямо) или жилищната площ, която е 46 кв.м.

По ЗМДТ би трябвало да декларирам 46 кв.м., но в общината казват, че трябва да отговаря на нотариалния акт.

... и какво - закона или общинските разпоредби: Трябват ми аргументи


Отговори

 • Здравейте,

  Данните за облагаемите недвижими имоти в режим на съсобственост се отразяват в декларацията по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
  По отношение на сградите: В Таблица № 3 на т. 4 “Описание на обектите в сградата” от част II на декларацията се описват всички характеристики на облагаемите обекти, имащи значение за данъчното облагане, в т.ч. разгънатата застроена площ на обекта (РЗП) в кв.м.
  В бланката, която е по образец на НАП също е посочено поле за РЗП.
  Съвсем коректно общинските служители са ви насочили, че в декларацията по чл. 14 от ЗМДТ трябва да посочите РЗП, която отговаря на тази посочена в нотариалния акт. При заверяване на сделката и издаване на акта нотариусите използват данни от кадастралните скици и схеми (регистри на имотите). В ЗМДТ никъде не е регламентирано да декларирате само жилищната площ и няма как според нотариален акт да придобиете имот с определено РЗП, а да декларирате и да сте данъчно задължено лице само за част от него.


  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->