Vania Stoianova Vania Stoianova Потребител

Обезщетение по чл.222Задължен ли е работодателя да изплати обезщетение по чл. 222 от КТ, ако работника не е представил трудова книжка и декларация, че не е започнал работа.

Благодаря предварително


Отговори

 • Здравейте, г-жо Стоянова,

  При изплащане на обезщетение по чл. 222 от КТ трябва да изминат най-малко 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение, когато служителят може да се яви при бившия си работодател, за да получи обезщетението. Важно е да се знае, че обезщетението се изплаща при поискване от служителя, и работодателя не е длъжен да го потърси, за да му го изплати.

  Служителя предоставя трудова книжка и декларация свободен текст, в която посочва периода, в който е останал без работа. Ако е започнал работа на друго място веднага след прекратяване на трудовия договор, то той няма право на това обезщетение. Ако не е започнал работа, има право на цялата сума на обезщетението-т.е. едно брутно трудово възнаграждение. Ако е бил без работа например 15 дни, има право да получи сума, която е пропорционална на работните дни за периода, през който е бил без работа. Ако е започнал работа, но с по-ниско трудово възнаграждение, има право да получи еднократно разликата между сегашното и предишното си възнаграждение.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • Благодаря Ви за изчерпателния отговор.
  Хубав ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->