Даниела Монева Даниела Монева Потребител

Прекратяване на трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 2 от страна на работника без предизвестиеОт 19.07.2017 г. съм назначена на трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 2 и чл. 70 ал. 1 и ал. 2 от КТ. Договорът е по европейски проект, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В договора е записано за срок - до завършване на определена работа при спазване условията на проекта, като е отбелязан срок на предизвестие при прекратяване 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. През м. юли т.г. работодателят обявява, че проектът ще продължи до 2025 г. Искам да започна работа при друг работодател на постоянен трудов договор. Има ли някаква възможност да прекратя договора си без предизвестие?


Отговори

  • Здравейте !

    При сключен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.2 от КТ не може да го прекратите без да дължите предизвестие. Подобна възможност е предвидена в чл.327, ал.1, т.7 от КТ, но тя се отнася за прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие, когато той работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време, а това не е вашия случай. Вашият договор е сключен на друго основание - чл.68, ал.1, т.2 от КТ, въпреки че ще преминете на работа при друг работодател на постоянен трудов договор.

    Затова ако в трудовия ви договор има клауза за предизвестие от три месеца, то при напускане по ваше желание сте длъжна на изработите предизвестието. Ако не го направите на основание чл.220, ал.1 от Кодекса на труда страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Ако отправите предложение до работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ и само ако вашия работодател се съгласи, то в този случай договорът може да бъде прекратен веднага, без да се спазва 3 месечно предизвестие и без да се плаща неустойка за неспазено предизвестие.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->