Спаска Николова Спаска Николова Потребител

ПенсиониранеРодена съм на 30.01. 1959г. Имам трудов стаж 36г. Коя година ще се пенсионирам?


Отговори

 • Здравейте,

  За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж. Към 2018г. минималната пенсионна възраст за жена е 61 г. 2 м., а размерът на миниманлния осигурителен стаж за жена е 35 г. 6 м. Съгласно КСО осигурителният стаж и възраст се увеличават всяка година.
  При кумулативното наличие на необхидимите възраст и осигурителен стаж, лицето придобива право на пенсия.
  Например: Жена, родена през месец март 1959г., ще навърши 61г. през месец март 2020г. През 2020г. минимално необходимата възраст за пенсиониране за жена е 61г. и 6 месеца, а минималният осигурителен стаж ще бъде 35 г. 10 м. През месец септември 2020г. лицето ще навърши необходимата възраст за пенсиониране и ако има необходимия осигурителен стаж от 35 г. 10 м., то същото ще придобие право на пенсия.

  Законът дава възможност на лице, което има изискуемия осигурителен стаж, по свое желание да се пенсионира до 1 година по-рано от съответната необходима възраст. В този случай пенсията се отпуска от датата на заявлението, но същата се изплаща в намален размер пожизнено. Намаляването ще бъде с 0,4%, умножено по броя месеци, които не достигат на лицето, до навършване на обикновената пенсионна възраст. Т.е. ако едно лице има необходимия осигурителен стаж за пенсиониране и му остава не повече от 1 година до навършване на необходимата пенсионна възсраст, то това лице може да избере да се пенсионира по-рано и да получава намален размер на пенсията.

  За справка: чл. 68 и чл. 68а КСО.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • Благодаря за изчерпателния отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->