Димка Ангелова Димка Ангелова пенсионер

КТдъщеря ми работи 5 години в болница и желае да напусне по чл.325 ал.1 от КТ, има ли право на борса?


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 326, ал. 1 от КТ всеки служител може да прекрати трудовия си договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. В зависимост от условията по трудовия договор предизвестие може да бъде между 30 дни и 3 месеца.
  Посоченият от Вас чл.325 ал.1 от КТ визира хипотези, когато трудовият договор се прекратява без никоя от страните да дължи предизвестие на другата страна. Първата от тези хипотези е прекратяване по взаимно съгласие на страните, т.е. изисква се съгласие както на служителя, така и на работодателя, за да настъпи прекратяване на трудовото правоотношение.

  При прекратяване на трувото правоотношение на някое от гореописаните основание, лицето има право да получава получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца.

  За справка: чл. 325 и чл. 326 от КТ, чл. 54а и сл. от КСО

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->