Б. Т. Б. Т. Потребител

Осигуряване на СОЛЗдравейте,

Може ли собственик на ЕООД, което в ТР е вписано и като управител да е самоосигуряващо се лице? Какъв е МОД на СОЛ? Какви осигурителни вноски трябва да се правят? Моля и за разяснение при разпределяне на личен труд.

Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  по принцип ако лицето не е осигурено на друго основание, то следва да се осигурява като самоосигуряващо се лице (СОЛ). Разбира се, че няма пречка управител на дружество да се осигурява като СОЛ, единственото задължение на лицето е да подаде декларация за регистрация на СОЛ, така наречената декларация ОКд- 5 в 7- дневен срок от започване на дейността на дружеството.
  Колкото до осигуряването на СОЛ, съгласно КСО самоосигуряващите се лица, които не са пенсионери, се осигуряват задължително за фонд "Пенсии", а по свое желание могат да се осигуряват и за фонд "ОЗМ", а МОД за 2018г. е 510 лева. ДОД не се дължи авансово, т.е. подава се само Декл. Обр, 1 на месечна база.
  Колкото до последния Ви въпрос, свързан с полагането на личен труд от съдружници и собственици, ЗДДФЛ приравнява подобни доходи на трудови, т.е. ако един управител или собственик на дружество, който е регистриран като СОЛ, реши да полага личен труд в дружеството си и да си изплаща възнаграждение, освен дължимите социални и здравни осигуровки, лицето ще трябва да внася авансово и ДОД, както при един нормален трудов договор и ще следва да се подава както Декл. Обр.1, така и Декл. Обр.6 с код 8 за данъка на месечна база.

  За справка:
  - чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО;
  - чл. 4, ал. 4 от КСО;
  - чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ;
  - чл. 42 от ЗДДФЛ;
  - § 1, т. 26. б. "и" от ДР на ЗДДФЛ;

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->