Джулиана Йорданова Джулиана Йорданова Потребител

Прекратяване на финансов лизинг и отписване на автомобилаЗдравейте,

Първо искам да Ви поздравя за сайта и съдействието, което оказвате.Страхотни сте!!

Сега на въпроса:

През Април 2016 година фирмата ни сключва договор за финансов лизинг за два автомобила на стойност 41950,00лв.

Март 2018 единият автомобил е върнат на лизингодателя като се сключва допълнително споразумение със следните условия:

Оставащата главница за горепосоченото МПС е в размер на 12074,00 лв (без ДДС), лизингополучателя няма да изплаща оставащите лизингови вноски касаещи движимата вещ, а лизингополучателят е предложил друго лице, което желае да сключи нов договор за лизинг за същата вещ с цена на придобиване 12074,00лв (без ДДС).

През Април 2018 връщаме и другият автомобил.Оставащата главница е в размер на 14162,22лв (с ДДС), а оценката на автомобила е 16300лв (с ДДС). Фирмата ни се отказва от права срещу заплащане в размер на 2137,78лв (с ДДС) (за въпросната сума е издадена фактура, която е платена от лизингополучателя). И двете страни са запознати с обстоятелството, че друго физическо лице желае да сключи договор за лизинг с обект същата лизингова вещ.

Моля за съвет във връзка с правилните контировки за прекратяване на лизинга и отписването на двата автомобила.Благодаря предварителноПоздрави,

Джулиана Йорданова


Отговори

 • Здравейте,

  Следва след преглед на салдата по сметките Ви в счетоводството да отпишете задължението си към лизингодателя. Не е посочено дали прилагате национални или международни стандарти, но примерно осчетоводяване на такъв тип операции е :

  Отписване на амортизациите начислени по активите:

  Дт241(амортизации)/Кт 205(актив)

  Отписване на задължението към лизингодателя:

  Дт159(задълж.по лиз.дог.)/
  /Кт 652(ако са заведени лихвите по НСС)
  / Кт 205( за остатъка на стойността)

  Текущи разходи, които лизингодателя Ви фактурира във връзка с прекратяването, ако не са заведени в началото на лизинговия договор, следва да се осчетоводят по общия ред.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->