Константин Дяков Константин Дяков Потребител

Отказ за изпълняване на заповед променяща характера на работатЗдравейте,Работодателят ми иска да издаде заповед за промяна на условията ми на работа (време, заплащане и т.н.)Ако откажа да изпълнявам тази заповед - по какъв ред мога да бъде премахнат от работа? Може ли да бъда премахнат без мое съгласие и без обезщетение от страна на работодателя?За обжалване в двумесечен срок - по коя част от Гражданския процесуален кодекс се изпълнява процедурата? Бих желал да я прочета.Благодаря и лек ден!


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Кодекса на труда работодател няма право едностранно да измени съдържанието на трудовото правоотношение с работника освен в случаите и по реда, установени в закона. За изменение на трудовото правоотношение се счита промяна на определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.
  В закона са посочени случаите, при които работодателят може да измени мястото и характера на работата на служителите си, но тези изменения имат временен характер - като например в случай на производствена необходимост или при престой.
  Съгласно законодателството и съдебната практика изменение на трудовото правоотношение може да бъде извършено само по взаимно съгласие на страните. Писменото съгласие за изменението на правоотношение е условие за неговата действителност, правоотношението се изменя от момента на неговото подписване и то поражда действие за напред. Т.е. при липса на писмено съгласие от страна на работника/служителя за промяната на правоотношението (което съгласие може да бъде дадено в допълнителен анекс към трудовия договор, или да се изразява в подписване на новата длъжностна характеристика), промяна в правоотношението не е настъпила.

  По отношение на прекратяването на трудовото правоотношение: Условията и реда за прекратяване на трудовото правоотношение са посочени в Кодекса на труда. Възможностите за прекратяване на трудов договор от работодателя с или без предизвестие до работника/служителя са ясно и точно изброени в чл. 328 и сл. от КТ. Отказ да подпишете заповед за изменение на трудово правоотношение не е основание да бъде прекратен трудовия Ви договор.
  Съгласно Кодекса на труда за Вас възниква възможност да прекратите трудовото си правоотношение без предизвестие, когато работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение - чл. 327, ал. 1, т.3 от КТ.
  При издаване на Заповед от страна на работодателя, с която се променя едностранно съдържанието на трудовото правоотношение, можете да сигнализирате Инспекцията по труда да извърши проверка на работодателя Ви.

  По отношение на последния Ви въпрос трудовите спорове се разглеждат по реда на бързото производство по - чл. 310 и сл. от ГПК.

  За справка: чл. 118 и сл. от КТ; чл. 325 и сл. от КТ; чл. 310 и сл. от ГПК

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->