Светлзоар Стефанов Светлзоар Стефанов Потребител

Формиране на облагаем оборот за целите на регистрация по ЗДДСДружество провежда обучения, финансирани по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и по-конретно по програми „Ваучери за заети лица,“ „Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора.“ Изпълнявало е и обучения по Национален план за действие за обучение на безработни лица. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС.

Предстои реализация на проект BG05M9OP001-1.023"Подкрепа за предприемачество", финансиран по ОП РЧР, за който имаме подписан договор. Предстои получаване на авансово плащане,.

Имайки предвид горепосоченото, възниква въпроса полученото авансово плащане и последващите плащания към дружеството от страа на Управляващия орган формират ли облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДСОтговори

 • Здравейте,

  В случая е важно дали доставките, които извършвате попадат в обхвата на освободените доставки. Ако попадат в този обхват, не формирате оборот за регистрация по ЗДДС.
  Ако доставките,които извършвате са облагаеми, финансиранията и авансовите плащания влизат във формирането на облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС. Важно условие за финансиранията е да са пряко свързани с доставката на стоките и услугите,които извършвате.


  За справка:от чл.39 до чл.42 ЗДДС; чл.26 ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


  Поздрави,
  Виктория Стоичкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->