Б. Т. Б. Т. Потребител

ОбезщетениеЗдравейте,Фирма нерегистрирана по ЗДДС притежава УПИ. Тя ще даде това УПИ срещу обезщетение в апартаменти и/или пари. Въпросите ми са следните:

1. Сумата, която ще се получи в пари ако надвиши 50 000лв. ще се наложи регистрация по ЗДДС. Обаче ако фирмата получи само апартаменти без обезщетение в пари това облагаем оборот ли е и трябва ли да се регистрира по ЗДДС?

2. Апартаментите, които ще получим ще ги оценя по справедлива стойност и ще ги призная като приход в момента, в който се прехвърли собствеността?

3. Прихода от т.2 трябва да се обложи с корпоративен данък, нали?

4. Има ли други особености при обезщетение на упи срещу пари и/или апартаменти?Поздрави!


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->