Малинка Василева Малинка Василева счетоводител

Спиране социално осигуряване на СОЛ с ТЕЛК и отпусната пенсия.Здравейте.

Казусът е следният: СОЛ с отпусната инвалидна пенсия от 01.07.2018 г. до 01.07.2019 г. може ли да се възползва от възможността да прекрати социалното си осигуряване, тъй като има необходимите години трудов стаж за пенсиониране по възраст. По-точно въпросът ми е може ли сега по средата на годината да подаде ОКД-5 и другият вариант, ако подаде същият формуляр от 01.01.2019 г. до 01.07.2019 г. ли ще важи, ако няма продължение на инвалидизиране над 50 %.


Отговори

 • Здравейте,

  Да, СОЛ може да подаде ОКД 5 за промяна на вида на осигуряването за периода, за който има основание да не се внасят осигурителни вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване. Моля да имате предвид, че декларация ОКД5 няма срок на валидност. Задължение на СОЛ е да следи за личния си статус, задължения и права по осигурителното законодателство и да декларира тези обстоятелства в съответните срокове. Тоест, ако настъпи промяна в правата и задълженията на СОЛ, на основание издаден ТЕЛК, то лицето трябва да декларира тези нови обстоятелства в 7 дневен срок от настъпването им.
  В случай че ТЕЛК не бъде продължен, СОЛ ще трябва да подаде нов ОКД 5 за новите обстоятелства.

  Моля да имате предвид, че този отговор е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Г.Д.
 • Благодаря. А относно спиране на осигуряването с подаване на ОКД-5 или разбирам за вариант, при който само се посочва последната дата в осигуряване при подаване на Д1 за съответния месец?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->