Б. Т. Б. Т. Потребител

Осигуряване на управителЗдравейте,Може ли фирма да има двама управители и да осигурява само единия от тях?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно търговския закон Управителят се избира от общото събрание. За
  вписване на едно дружество в ТР, е необходимо да бъде назначен управител или управители, т.е. да има сключен договор за възлагане на управлението, който да бъде качен в Търговския регистър и името на управителя да е вписано в учредителния акт на дружеството. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик. В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа. От момента на вписване на управителя в търговския регистър възниква представителната му власт по отношение на третите лица.
  Управителят може да бъде съдружник в дружеството или да бъде трето за дружеството лице.
  Ако едно дружество има трима съдружници, управител може да е един от тях, може да са тримата заедно, а може да бъде избрано и съвсем различно четвърто лице, за което няма изискване да стане съдружник в дружеството.
  Ако дружеството ще се управлява и представлява от няколко управители, с всеки едни от тях се сключва отделен договор,
  Управителят има две основни функции – организира и ръководи дейността на дружеството и представлява дружеството пред трети лица.
  Обръщам внимание, че задължението за осигуряване възниква от деня, в който лицето започне да упражнява трудова дейност в това си качество и за който са внесени или дължими осигурителни вноски. В тази връзка обстоятелството, че едно лице е вписано в Търговския регистър като управител на търговско дружество не е достатъчно, за да възникне задължение за осигуряване. Важно условие за възникване на задължение за осигуряване е лицето да е започнало да упражнява трудова дейност в качество си на управител.
  От гореизложеното става ясно, че без значение от броя на управителите е необходимо да сключите отделен договор с всеки един, въз основа, на който той ще упражнява трудова дейност, което е основание за осигуряване на всеки един.
  Съществува хипотеза, при която Едно лице е собственик и/или съдружник в няколко дружества, вписано е в Търговския регистър като управител на всички тях, но от нито едно дружество не му се дължи възнаграждение като управител. Лицето следва задължително да се осигурява като самоосигуряващо се лице, което извършва дейност на различни основания, т.е да внася авансовите си вноски на едно от основанията по избор.

  За справка:
  чл. 4, ал. 3, т. 2 ; чл. 10; чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО
  чл. 115, т.6; чл. 119, ал. 1, т.2; чл.135, ал. 2; чл. 137, ал.1, т.5; чл. 141, ал. 7 от ТЗ.
  чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->