Йовка Иванова Йовка Иванова Потребител

Прекратяване на безсрочен трудов договорЗдравейте,

Работя на безсрочен трудов договор от 2015 г., на минимална работна заплата. На 11.07.2018 работодателят ми предложи да ме съкрати по чл.328 ал.1 т.3, но аз отказах. Предложи ми да подпиша декларация, че ми е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 и аз отказах да я подпиша. Затова ме пуснаха в платен годишен отпуск - 20 дни. Имам още 18 дни платен годишен отпуск.

Какви са възможностите работодателят да ме уволни след изтичане на 20-дневният ми отпуск? И какви са моите възможности да се възползвам от нормално обезщетение?

Благодаря предварително!
ИвановаОтговори

 • Здравейте,

  Основанията, на които работодател може да прекрати служител, с кгото има сключен договор за законово установени. Например, трудовият ви договор може да бъде прекратен на някое от основанията, предвидени в чл. 328, ал. 1 от КТ, като за всяко основание работодателят следва да разполага с мотиви и реални причини, на базата на които да прекрати договора си с вас. Така например, ако е искал да прекрати договора ви на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 (поради намаляване обема на работа), то това би следвало да означава, че работата в предприятието значително е намаляла през последната година и повече и че работодателят вече няма възможност да ви осигурява работата, за която ви е наел. При прекратяване на трудовия ви договор на някои от основанията по чл. 328 КТ, работодателят е длъжен да направи подбор между всички служители в дружеството (включително и вас), които изпълняват идентични или сходни длъжности. В следствие на подбора на работа следва да останат служителите, които работят най-добре, а да се прекратят договорите с онези, чиито резултати са най-ниски.
  При всеки случай на прекратяване на трудовия договор на някое от основанията, предвидени в чл. 328 КТ, вие имате право да обжалвате прекратяването в двумесечен срок след връчване на заповедта, с която прекратяват трудовия ви договор. При обжалване бихте могла да претендирате обезщетение в размер на 6 брутни работни заплати.

  При прекратяване на трудовия ви договор на някое от основанията по чл. 328 КВ вие имате право да подадете документи за обезщетение за безработица.
  По въпроса за размера на обезщетенията можете да се запознаете по-подробно с чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване.

  Друго основание, на което работодателят има право да прекрати трудовия ви договор, е по взаимно съгласие, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ. Това прекратяване няма как да настъпи без вашето изрично писмено съгласие.
  При прекратяване на това основание, ако прецените да подадете документи за получаване на обезщетение за безработица, ще получавате обезщетение в минимален размер за минимален срок.

  Следващото основание е договорът ви да бъде прекратен по инициатива работодателя на основание чл. 331 КТ, където работодателят ви дължи най-малко четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. При това основание вие бихте могла сама да договорите с работодателя си и по-голям размер на обезщетение.

  При прекратяване на това основание, ако прецените да подадете документи за получаване на обезщетение за безработица, ще получавате обезщетение в минимален размер за минимален срок.

  В обобщение работодателят би могъл да прекрати договора ви във всеки един момент с ваше съгласие или единственопо негова инициатива - с предизвестие или без предизвестие. В случай че договорът бъде прекратен единствено по негова инициатива, то вие имате право да обжалвате прекратяването, ако считате че същото е незаконосъобразно.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->