Светослав Кондов Светослав Кондов Потребител

Съпоставимост на приходите и разходитеЗдравейте,

Българско ЮЛ осъществява посреднически услуги по организиране на международен морски транспорт в целия свят. Дружеството е само посредник между транспортните фирми и клиентите, търсещи транспортни услуги, реално то не осъществява транспорта.

Казусът е следният: през месец декември има издадени от доставчици разходни фактури на името на българското ЮЛ за отплаването на кораба, който пристига в крайното си пристанище през м. януари и дори февруари на следващата година. Приходните фактури биват издавани с дати от януари/февруари, след физическото доставяне на товарите. Има ли счетоводно/данъчно коректен вариант да се осчетоводят и признаят за разход за данъчни цели разходните фактури от м. декември през следващата година, когато се фактурират приходите по предоставените спедиторски услуги?

Благодаря Ви!


Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно принципа на начисляване, ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Тоест, ако получените от вас разходни фактури касаят периоди от 2018 г. (предполагам че визирате 2017г. и 2018г. във вашия въпрос), следва да признаете ефектите, съответно разходите, през 2018 г. В случай че фактурите обхващат периоди и от двете години, следва да определите подходяща база, чрез която да разделите ефектите от сделките с вашите доставчици и да признаете отнасящата се за 2017г. част през съответната година, а остатъка - през 2018г. Няма пречка от данъчна гледна точка, като дори следва да признаете разходите през 2018г. стига въпросните фактури действително да касаят получени услуги през 2018г.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Митко Димов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->