Б. Т. Б. Т. Потребител

Разходи за ДДСЗдравейте,Разходите за неизползван данъчен кредит признати ли са за данъчни цели? Да кажем, че сме имали право на данъчен кредит, но не сме го ползвали.Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Неползван данъчен кредит по ЗДДС представлява намаление на икономическите ползи на предприятието през текущия отчетен период, поради което съгласно приложимите счетоводни стандарти (НСС/МСФО) следва да се представя във финансовите отчети като текущ счетоводен разход.

  Съгласно чл. 26, т. 3 от ЗКПО, ако сте отчели като разход неизползван данъчен кредит по реда на ЗДДС, когато самият разход от доставчик, с който е свързан данъчният кредит, не е признат за данъчни цели, то разходът за данъчния кредит също няма да се признае за данъчни цели.

  Ако сте убедени, че разходът от доставчик ще бъде признат по реда на ЗКПО, съответно не представлява данъчна постоянна разлика, то тогава и разходът за данъчния кредит ще бъде признат за данъчни цели.

  Поздрави,
  Величка Павлова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->