Б. Т. Б. Т. Потребител

Фактура за друг отчетен периодЗдравейте,През 2018г. получаваме фактура от 2017г. с касов бон.

1. Можем ли да си осчетоводим фактурата през 2018г. и признат ли е като разход?

2. Нарушава счетоводните принципи и трябва ли да се осчетоводи за 2017г. и да се направи корекция на ГФО?Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  От така зададения от Вас въпрос не става ясно дали получавате фактурата преди приключване на 2017г. Ако сте получили фактурата преди 31.03.2018г.
  може да я осчетоводите и ще е признат разход. В случай, че откривате фактурата след тази дата ще имате счетоводна грешка.
  При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

  За целите на облагането по ЗКПО следва в ГДД да направите корекция на резултата за годината, за която се отнася фактурата.

  За справка: чл.75 ЗКПО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
  • 12 Jul 2018 13:45
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  Имам и друг въпрос, за да видя дали правилно разбирам нещата. Примерно имам фактура за м06.2018г. и аз решавам, че не искам да ползвам веднага ДК. За да не нарушавам принципа на текущото начисляване аз трябва да си осчетоводя фактурата за юни с операцията примерно 602/401 - 6000лв. и 401/501 - 6000лв. През месец август аз искам да ползвам ДК и правя следната статия 4531/602. Правилно ли е това?
  Или просто не се осчетоводява фактурата и когато решиш да ползваш ДК си я осчетоводяваш, което не ми се струва правилно?

  Поздрави!
 • Здравейте,

  За да не нарушавате принципа за текущо начисляване ще осчетоводите разхода в месеца, за който се отнася например юни Дебит 602 и 4536/ на Кредит 401- 6000 лв. сума с включено ДДС. В месеца, в който искате да ползвате ДК например август ще направите следната статия 4531/4536 със съответната сума на ДДС-то.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
  • 12 Jul 2018 16:05
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  А първата операция 602 и 4536/401 влиза ли в дневника за покупките?

  Поздрави!
 • Здравейте,

  Първата операция Дебит 602 и 4536/ Кредит 401 не влиза в дневниците за ДДС. По този начин отлагате данъчния кредит, за да бъде използвам в месеца, който искате. Операцията 4531/4536 ще влезе в дневниците за ДДС, защото тогава ще ползвате данъчния кредит.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
  • 31 Jul 2018 20:13
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  Когато решим, че не искаме да ползваме ДК как трябва да отразим фактурата в дневника и с каква стойност, защото сме задължени да отразяваме всички фактури в дневника? Също и на по-горния въпрос когато решим да ползваме ДК в дневника само стойността за ДК ли се отразява или цялата стойност на фактурата?

  Поздрави!
 • Здравейте,

  Ако решите, че не искате да ползвате ДК и го отложите, той няма да влиза в дневниците в съответния месец на отлагане. Когато решите, че ще ползвате ДК
  операцията е 4531/4536 със стойността на ДК, който влиза в дневниците.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->