Потребител

Освобождаване от трудови правоотношения с предизвестиеРаботя във охранителна фирма две години и половина. Намерих си по-добре платена работа и желая да прекратя трудовите си правоотношения с работодателя. Пуснах си едномесечно предизвестие на 26.06.2018г, но в новата фирма трябва да съм на работа от 16.07.2018г.Имам неизползван платен отпуск 30 дни и неизплатена заплата за юни месец. Има ли основания работодателят ми да не ми изплати тези суми, тъй като трябва да напусна по- рано от едномесечното предизвестие? Аз дължа ли му някаква неустойка и съществува ли вероятност да ме уволни дисциплинарно, при положение, че не мога да спазя крайния срок на предизвестието?


Отговори

 • Здравейте,

  В Кодекса на труда е предвидено, че страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за неспазения срок на предизвестието. Следователно може да не спазите срока на предизвестието и няма да бъдете уволнен дисциплинарно.

  Важно е да имате предвид, че при заплащането на това обезщетение не се удържат и внасят осигурителни вноски. Има обаче една особеност.

  Предвидено в Кодекса на труда, че без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за получени аванси, надвзети суми вследствие на технически грешки, данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение, осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи, запори, наложени по съответния ред.

  Това на практика означава, че за да получи дължимото обезщетение за неспазено предизвестие работодателя от страна на работника, трябва да го изплатите доброволно. В противен случай работодателя може да търси получаването му само по съдебен ред. За предявяването на такъв иск важи тригодишният давностен срок.

  За справка: Чл. 220 ал.1 от КТ; чл. 272 от КТ; чл. 358 ал.1 т.3 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->