Ива Цанева Ива Цанева Потребител

Замяна на стока по осъществен ВОП и протокол чл.117 ЗДДСЗдравейте!

При осъществен ВОП на стоки от контрагент от ЕС се налага подмяна на част от стоките поради негодност в договореният между страните гаранционен срок. За върнатите стоки и получените заменени количества контрагента не издава кредитно известие и нов инвойс, а само инвойс за заменените количества с нулева цена. За така полученият инвойс на нулева стойност следва ли да се издаде протокол по чл.117 ЗДДС и да се начисли ДДС в размер на 0,00 лева/понеже данъчната основа на замяната е 0,00/ и как следва да се третира замяната като ВОП или като Вътреобщностна услуга?

Налага ли замяната на стоки корекция в ДДС дневниците за предходни периоди и в Интрастат декларацията/задължени сме за поток Пристигания/?


Отговори

  • Здравейте,

    Моето принципно становище е, че вашият контрагент е следвало да Ви издаде КИ известие за върнатите стоки и впоследствие да има издадено ДИ за новите.

    По отношение на протокола, в описаната хипотеза доставчикът не издава кредитно известие, което означава че не извършва корекция на данъчната основа, която вече е обложена с издаден Протокол по чл. 117.
    Поради тази причина според мен не сте задължени да издадете протокол по ч 117, тъй като доставката вече е обложена.
    Замяната на стоката е задължение по договора, тъй като стоката е била "негодна", така че това не се третира като услуга.
    По отношение на корекцията на начисления ДДС отново считам, че не се налага такава, тъй като нямате промяна в данъчната основа, нито разваляне на доставката /за справка чл. 115 от ЗДДС/

    По отношение на корекцията в Интрастат следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 51 от Наредба за прилагане на чл.1, ал.4 от ЗСВОТС, при връщане на стоки за замяна се декларира изпращане като видът на сделката се декларира с код 2.2, а ако стоката се връща поради непригодност, повреда или други дефекти тогава кодът 2.1 или 2.9.

    Поздрави,
    Методи Христов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->