Задай въпрос тук
Gospodin Gospodinov Gospodin Gospodinov Потребител

въпрос служебно правоотношениеДържавен служител съм в регионална структура към Министерство на здравеопазването, с 13 години непрекъсната работа в тази администрация. От 1 август 2018 г. придобивам право на пенсия за стаж и възраст. Трябваше ли да получа 1-месечно предизвестие от 1 юли и какви обезщетения следва да получа. В случай че ръководството реши да ме остави на работа, как документално трябва да стане това. С освобождаване и ново преназначаване от 1 август ли?

Благодаря


Отговори

  • Здравейте,

    Самият факт, че сте придобили право на пенсия, не означава, че работодателят е длъжен да ви прекрати трудовото правоотношение. Също така не е необходимо да се прекрати трудовото правоотношение, за да се пенсионирате. Тоест можете да се пенсионирате и да продължите да работите, без да е необходимо да ви освобождават и да се подписва нов трудов договор.
    Също така предполагам, че говорите за обезщетението от 10 брутни заплати. ТО се дължи само и единствено при прекратяване на правоотношението. Също така няма значение на какво основание е прекратено самото правоотношение - дали е поради навършване на възраст за пенсия, по взаимно съгласие и т.н. Тоест, ако решите да продължите да работите не губите правото си на въпросното обезщетение.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->