Задай въпрос тук
Нели  Димитрова Нели Димитрова potrebitel счетоводител

Връщане лизингов автомобилДружество регистрирано по ЗДДС, но извършващо само освободени оставки /застрахователен брокер/ е лизингополучател по договор за финансов лизинг на лек автомобил през 2017г.! Договорът за лизинг е с опция за придобиване на собственост. Данъчен кредит не е ползван при сключване на договора за лизинг. Не е получена пълна фактура за цялата стойност на лизингования автомобил, а всеки месец се фактурира главница и лихва.През 2018 г. по споразумение между лизингодателя и лизингополучателя,актива се връща на лизингодателя ,като същия се продава на трето лице , което встъпва в нов лизингов договор, но на цена приближаваща първоначалната цена на МПС. Лизингодателят се задължава да преведе на лизингополучателя печалбата от разликата между остатъка по лизинговия договор и цената, на която се лизингова към третото лице.При връщане на автомобила на лизингодателя,какви документи-фактури трябва да се издадат от лизингополучателя на лизингодателя за отказване от права за придобиване на актива? При положение ,че не е ползван данъчен кредит за въпросния актив ,има ли вариант да се издаде фактура без да се начисли ДДС на база на това ,че не е ползван данъчен кредит - например Фактура за "Отказ от право за придобиване по лизингов договор" като вид услуга от лизингополучателя, или Възстановени лизингови вноски по споразумение.


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->