Нели Димитрова Нели Димитрова potrebitel счетоводител

Връщане лизингов автомобилДружество регистрирано по ЗДДС, но извършващо само освободени оставки /застрахователен брокер/ е лизингополучател по договор за финансов лизинг на лек автомобил през 2017г.! Договорът за лизинг е с опция за придобиване на собственост. Данъчен кредит не е ползван при сключване на договора за лизинг. Не е получена пълна фактура за цялата стойност на лизингования автомобил, а всеки месец се фактурира главница и лихва.През 2018 г. по споразумение между лизингодателя и лизингополучателя,актива се връща на лизингодателя ,като същия се продава на трето лице , което встъпва в нов лизингов договор, но на цена приближаваща първоначалната цена на МПС. Лизингодателят се задължава да преведе на лизингополучателя печалбата от разликата между остатъка по лизинговия договор и цената, на която се лизингова към третото лице.При връщане на автомобила на лизингодателя,какви документи-фактури трябва да се издадат от лизингополучателя на лизингодателя за отказване от права за придобиване на актива? При положение ,че не е ползван данъчен кредит за въпросния актив ,има ли вариант да се издаде фактура без да се начисли ДДС на база на това ,че не е ползван данъчен кредит - например Фактура за "Отказ от право за придобиване по лизингов договор" като вид услуга от лизингополучателя, или Възстановени лизингови вноски по споразумение.


Отговори

 • Здравейте,

  При отказване от правото си да придобиете автомобила имате на лице доставка на услуга съгласно ЗДДС. Следва да издадете фактура за отказа си от правото за придобиване на вещта, като не трябва да начислявате ДДС в случаите, когато:
  - Не сте ползвали данъчен кредит при придобиването на автомобила, поради използването му за извършване на освободени доставки (каквито са застрахователните услуги);
  - Не сте имали право на приспадане на данъчен кредит съгласно хипотезите, изброени в чл. 70 от ЗДДС.

  Ако не попадате в случаите, изброени по - горе, доставката е облагаема и следва да се начисли данък.

  За справка: чл. 9, чл. 50 и чл. 70 от Закона за данък върху добавената стойност.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


  Поздрави,
  Митко Димов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->