Задай въпрос тук
  Потребител

Предизвестие за прекратяване на трудов договор чл328ал.1 т.2Моля да ми бъде разяснено какви права имам и каква защита ми се полага по чл333 от КТ тъй като съм с ТЕЛК решение от Януари 2016г 72%–АС Бехтерев. непрекъснат трудов стаж в предприятието от Септември 2004г.


Отговори

 • Здравейте,

  Закрилата при уволнение на работниците/ служителите, работещи по трудово правоотношение, е регламентирана в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ).
  В основанията, при които, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят се намира под закрила при уволнение попада и Вашето прекратяване - при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (чл. 328, ал. 1, т. 2).
  Служители, които са трудоустроени или боледуващи от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването (Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ), могат да бъдат уволнение само след като
  работодателят поиска и съответно получи разрешение на Инспекцията по труда или съгласието на синдикален орган. В случай че това не се случи и се стигне до съд, то заповедта за уволнение ще бъде обявена за незаконна.

  Имайте предвид, че съгласно чл. 358, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от КТ, исковете по трудови спорове относно прекратяването на трудовите правоотношения се предявяват в 2-месечен срок от деня на прекратяването.

  За повече информация: чл. 328, чл. 333 и чл. 358 от Кодекса на труда, както и Наредба № 5 от 20.02.1987 г.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Здравейте,

  След като се ползвате със защита по чл. 333, то тогава за да ви прекрати трудовото правоотношение работодателя е необходимо да получи разрешение от Инспекция по труда. Ако получи такова разрешение от Инспекция по Труда, то чак след това може да се престъпи към прекратяване на правоотношението. Това разбира се е прекратяване с предизвестия. Ако не бъде спазено предизвестието ще трябва да Ви бъде платено обезщетение. Също така имате право на обезщетение за неизползван отпуск, както и на обезщетение по чл. 222

  За справка: чл. 333 от КТ.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Здравейте,

  Съгласно чл. 333 от КТ има определени категории работници/служители, които се ползват със закрила при уволенение. Сред тези категории са служителите, които са трудоустроени (какъвто е Вашият случай).
  Съгласно на чл. 333 КТ преди пристъпване към уволнение на служител, който е трудоустроен, работодателят е задължен да получи разрешението на инспекцията по труда. Т.е. към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят следва да разполага с документ, който да удостоверява по категоричен начин разрешение на Инспекцията по труда за уволнението на точно определен работник или служител.
  При липса на Разрешение от Инспекцията по труда уволнението би било незаконно и подлежи на отмяна по реда на чл. 344 от КТ.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Анелия Батлева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->