Ваня Георгиева Ваня Георгиева Потребител

договор на два часаЗдравейте,

работя на трудов договор с 8 часов работен ден, искам да сменя работното ми време на 6ч. , компанията го позволява. Искам да попитам имам ли право да работя за друга компания на трудов договор с 2 часа работен ден


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 111 КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение (външно съвместителство). Допустимо е в индивидуалния трудов договор да се включи абсолютна забрана за работа по външно съвместителство. Възможно е и да се предвиди само задължение за уведомяване на работодателя по основното трудово правоотношение, ако работникът или служителят възнамерява да сключи друг трудов договор, или да се изисква изричното разрешение за работодателя по първия трудов договор за сключването на последващи.
  Ограниченията могат да обхващат полагането на допълнителен труд не само при работодатели - конкуренти на работодателя по основното трудово правоотношение, а всяко второ и следващо трудово правоотношение, независимо от работата, която ще бъде извършвана при другия/другите работодатели.
  Съгласно чл. 113, ал. 1 - 4 от Кодекса на труда, максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд, заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение, при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
  1. 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
  2. 48 часа седмично - за другите работници и служители.
  При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа.
  Работникът или служителят, назначен по чл. 110 и чл. 111, дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.
  В обобщение на зададения от Вас въпрос: имате право да работите за друга компания на трудов договор с 2 часа работен ден освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->