Христина Димитрова Христина Димитрова Потребител

личен автомобил ползван за служебни нуждиЗдравейте,Управителят (и собственик) на нерегистрирано по ДДС ЕООД, ползва личен автомобил за служебни нужди и взима фактура за разход на гориво. Този разход ще бъде ли признат като такъв и нужно ли да се пишат пътни листи и да се оформя договор за наем на автомобила.


Отговори

 • Здравейте,

  Ако дружество прави разходи за поддръжка и експлоатация на актив, който не е негова собственост( а на управителя), то те не следва да бъдат признати, както и не е налице право на ползване на данъчен кредит.
  Когато разходите свързани с лек автомобил са за нает такъв(от дружеството, и участва в икономическата му дейност), попълвани са пътни листа или пътна книжка и разходът на гориво е документално доказан, ще са налице необходимите предпоставки за приспадане на данъчен кредит.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • Здравейте,

  В случай че сте избрали личното ползване да се извършва по реда на ЗКПО, тогава имате право да приложите режима 50/50 (50% използване за независимата икономическа и дейност и 50% използване за лични нужди).
  Този режим ви освобождава от задължението да водите пътен лист. Данъчното облагане става като върху 50% от разходите свързани с използването и поддръжката на автомобила се начислява 10% данък върху разходите.
  По отношение на договорът за наем, такъв е необходим, тъй като той дава правното основание на дружеството да използва автомобила.

  Поздрави,
  М. Христов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->