Ангелина Генина Ангелина Генина Потребител

ДДС на услуга от словашка фирмаЗдравейте,

Изнесохме машина за Словакия. И нашата и словашката фирма са регистрирани по ДДС. В Словакия установиха, че трябва да се подменят кабели на електрическата част, касае се за цветове на кабели по международни стандарти. Това подменяне ще се извърши в Словакия от техни специалисти, машината няма да се връща обратно в България. Словашката фирма издаде фактура на нашата фирма с нулева ставка ДДС, тъй като ние платихме стойността на услугата, която ще извършат те. - в Словакия Трябва ли с протокол по чл.117 да направя самоначисление на 20% ДДС и да включа протокола в дневник покупки и дневник продажби?

Благодаря предварително!


Отговори

  • Здравейте,

    Приема се, че когато едно лице действа от свое име макар и за чужда сметка, какъвто е случаят със Словашката фирма, то лицето от една страна е получател на получените стоки и услуги, а от друга - доставчик при фактурирането им. На практика това означава, че за Вас ще бъде приложим режимът на самоначисляване в случая за получени услуги с място на изпълнение на територията на България. Ще трябва да начислите ДДС с протокол по чл. 117 като според мен ще имате право на данъчен кредит, защото сте получател на услуга във връзка с облагаема доставка (ВОД). Важна, разбира се, е и конкретиката на самата сделка и основанието, на което Вие поемате ремонта.

    Поздрави,
    Васил Пантев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->