Мария Тодорова Мария Тодорова Потребител

Платен годишен отпускЗдравейте! Моля за съдействие!

1. Новопостъпил служител ползва платен годишен отпуск 5 дни след назначаване! Преди това не е работил 2 години! Има ли право на такъв отпуск и на каква база се изчислява той, след като няма поне 10 отработени дни през предходния месец!

2. Как се изчислява коефициента за платен отпуск по принцип!

Предварително благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  Платеният годишен отпуск не зависи от заплатата, която получава работникът или служителят, а от факта дали има придобит най-малко 8 месеца трудов стаж при постъпване на работа за пръв път по принцип, а не за пръв път при всеки отделен работодател.
  Съгласно чл. 155, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, като в ал. 4 на същият член, законът казва, че размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Ако в Трудовия договор на работника или служителя не е изрично определен друг размер на платения годишен отпуск, то следва да се прилага разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от КТ, а именно 20 работни дни. Полагащият се платен отпуск се изчислява на пропорционална база.
  За да изчислите колко дни лицето има право на платен отпуск се извършва по следната формула:

  Приемаме, че лицето има платен годишен отпуск 20 дни, които разделяме на месеците от годината. Получения коефициент за умножава по отработените месеци. Например отработени месеци са четири.

  20/12=1.66666=1.67

  4*1.67=6.68 резултатът се закръгля в полза на лицето, т.е. ще има право на 7 дни платен отпуск до съответния момент.

  В случай, че лицето няма отработен пълен месец, платения отпуск за изчислява по следната формула:

  1.67/30*16=0.89 като резултатът се закръгля в полза на лицето, т.е ще има право на 1 ден отпуск за отработените 16 дни през съответния месец.

  Трябва да имате предвид, че работодателят може да разреши и повече дни платен отпуск по своя преценка. Лицето може да няма отработен пълен месец или няколко месеца, но работодателя може да позволи ползването на платен отпуск.

  За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

  Пример за изчисление на коефициента за платен отпуск:

  Брутното за предходния месец се разделя на отработените дни през предходния месец.:

  1000 - брутно възнаграждение

  20 - отработени дни

  7 - дни платен отпуск

  1000 / 20 = 50 (среднодневно БТВ)
  Среднодневно БТВ трябва да се преизчисли с коефициент, който е равен на отношението на дните от предходния и текущия месец. Този коефициент се изчислява, като работните дни от предходния месец се разделят на работните дни от текущия или: 21 / 23 = 0.9130434 (коефициент)
  От тук нататък изчисленията са както следва:
  50 х 0.9130434 = 45.65
  Дни в отпуск 7
  7х 45.65= 319.55 лв. (възнаграждение за отпуск)
  (1000/ 23) х 8 = 347.83 лв. (възнаграждение за отработени дни)

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->