Иван Симеонов Иван Симеонов Потребител

Приложение на преференциална ставка 9 % в туризмаЗдравейте,


При отпадане на изискването за да се ползва преференциалната ставка да имаме организирано пътуване, и съответно на това получател по услугата да е туроператор, при преместване на туристи в друг хотел и съответното фактуриране на настаняване от хотелиер на хотелиер приложима ли ще е 9 %-та ставка?


При последните указания от 2007 г. на НАП, тази доставка се облагаше по общия ред с мотива, че в случая приемащия туристите хотел не действа в качеството си на хотелиер, а като посредник. Макар и от една страна това да е така, все пак видът услуга, която хотелът предоставя си е изцяло основна туристическа услуга - настаняване и при отпадане изискването нейния получател да е само туроператор за да се ползва данъчната преференция, би следвало и доставката при преместване на туристи от хотел в хотел да се облага с 9 %.


Също така, относно доставката на допълнителни туристически услуги възниква въпросът при настаняването на индивидуални туристи на рецепция, когато тяхната окончателна сметка към хотела ще се формира от броя им нощувки, изхранването и ползваните доп. услуги по време на техния престой, и тази сметка се плати общо, следва ли да се прилага различен режим на облагане за основните услуги (нощувка, хранене, транспорт) и допълнителните (сейф, паркинг, интренет, СПА, фитнес и т.н.)? При положение че всички тези услуги включени в една пакетна цена при организирано пътуване ще се обложат с 9 %, при неорганизирано пътуване, при което разликата е че услугите се плащат впоследствие, като че ли не би следвало да има разлика в облагането.


В случая не става въпрос за туристи които извън предплатените услуги ползват отделно и други, а за туристите които идват неорганизирано и всички потребени от тях услуги не се предплащат, а калкулират впоследствие.


Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Съгласен съм с Вашия анализ по отношение на приложимостта на преференциалната ставка от 9% при преместване на туристи от един хотел в друг. Нека не забравяме и че основната причина за законодателните промени в сила от 01.04.2011 г. е именно премахването на дискриминационното ДДС третиране на една и съща услуга (хотелско настаняване) при различните й модификации.

  По отношение на основна и съпътстваща (допълнителна) доставка за ДДС цели в туризма бих искал още веднъж да подчертая, че е наложително издаването на официално становище на НАП по въпроса, тъй като становището от 2007 г. се основава на стара нормативна база. В тази връзка препоръчвам да прегледате темите, касаещи ДДС в туризма, на настоящия сайт balans.bg, където съм коментирал по-обстойно.

  По същество - знаете, че ЗДДС обвързва режима на основна и съпътстваща доставка с общото определяне на цена. За мен този подход противоречи на европейското право. От тази гледна точка дали туристът ще доплаща на рецепция за сейф, паркинг и подобни услуги или те са били предварително включени в пакетна цена не следва, считам, да е определящо за приложимостта на 9-процентовата ставка. В противен случай отново отиваме на дискриминационното третиране, което законодателните промени трябваше да премахнат.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->