RUMYANA Ilieva RUMYANA Ilieva счетоводител

Отписване на амортизиран активНапълно амортизиран актив - климатик, който не се използва- негоден. Не е бракуван, когато е трябвало. Данъчно отписан. Въпросът ми е: При отписване от САП , необходимо ли е да се състави акт за брак или друг документ.


Отговори

  • Здравейте,

    След като активът е напълно амортизиран и не се използва, защото е негоден, то следва да се отпише от САП. За целта Вие трябва да разпишете съответните счетоводни операции, а за това е необходимо да имате документално основание. Моята препоръка е да си съставите Заповед или Акт за брак.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

    С уважение,
    Мануела Чонкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->