Задай въпрос тук
vani georgieva vani georgieva счетоводител

Протокол по чл.117Здравейте,

Самоначислявам си Протокол по чл.117 ал.4 от ЗДДС, във връзка със сделка със злато. Съгласно чл.161 ал.1 т.1 от ЗДДС сделката е освободена.

Протокола се отразява и в дневника за покупки и в дневника за продажби, така ли е?Отговори

 • Здравейте,

  при сделките със злато има няколко хипотези:
  1. Данъчно задължени лица, които: произвеждат инвестиционно злато; преработват злато в инвестиционно злато; обикновено доставят злато за промишлени цели, могат да изберат доставките, свързани с инвестиционно злато, да бъдат облагаеми. За целта трябва да са изпълнени и следните две условия:
  - получател по доставките да е регистрирано лице по нашия ЗДДС;
  - в издадената за доставката фактура да е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя; според закона, когато доставчикът желае да упражни правото си на избор, той посочва това, като включва в издадения данъчен документ за доставката текст “За тази доставка се прилага чл. 160, ал. 2 от закона и съгласно чл. 161, ал. 1, т. 2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер ... (посочва се размерът на ДДС)”.
  При положение че доставчикът на инвестиционното злато няма право или не е упражнил правото на избор, покупката на златото ще е освободена доставка и за нея не се начислява ДДС. Получателят на доставката няма задължения за нейното документиране.
  В случай че доставчикът е упражнил право на избор и е превърнал доставката на злато в облагаема, данъкът за нея следва да бъде начислен от купувача на златото (ООД с регистрация по ЗДДС), тъй като той се явява лице - платец на данъка. Начисляването от получателя става с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се съставя в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.
  2. Изкупуването на злато като материал от фирма доставчик, която има регистрация за сделки с благородни метали, а също и регистрация по ЗДДС, се явява облагаемо данъчно събитие, за което данък трябва да бъде начислен от доставчика.
  3.Продажбата от дружеството (ООД) на злато като материал на друго дружество с ДДС номер, регистрирано да извършва такива сделки, е облагаема доставка. За нея данъчно задължено лице се явява получателят.

  Поздрави,
  Кристина
 • Благодаря Ви за отговора. Но въпроса ми по точно е след като избирам доставката да е облагаема и съставям протокол по чл.117 като получател, този протокол го отразявам и дневника за покупки и в дневника за продажби нали така?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->