Петя Вълканова Петя Вълканова Потребител

Липса на активиЗдравейте,

Искам да Ви попитам, как може да се отпишат активи, които при проведена инвентаризация в края на отчетния период (2017 г.) са установени като липсващи. През цялата 2017 г. са се водили като собственост на дружеството, а се оказват, че са собственост на фирма наемател на обект на дружеството.

Може ли през 2018 г. да се отпишат, инвентаризацията достатъчна документална обоснованост ли е за това. Какво се случва с начислените амортизации през 2017 г.?Отговори

 • Здравейте,

  Инвентаризацията по своята същност е процес на установяване на фактическото състояние на активите и пасивите на едно предприятие и съпоставката на данните със тези от счетоводните регистри.
  Тъй като за 2017г. сте начислили амортизации на активи, които всъщност не са използвани в икономическата дейност на предприятието(считам че е счетоводна грешка), което пряко влияе на финансовия резултат за годината и размера на корпоративния данък, следва да направите необходимите корекции в 2017г.(чрез коригиране на начислените през годината амортизации и отписването на самите активи) и подаване на коригираща декларация по ЗКПО за 2017г., в срок до 30 Септември 2018г.
  Ако грешката засяга повече от един отчетен период, т.е периоди преди 2017г. то следва да уведомите компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->