Юра Радилова Юра Радилова Потребител

ОдитЗа какъв срок одиторът гарантира работа на одитирания обект ?


Отговори

  • Здравейте,

    одиторският доклад, който е извършен от дипломиран експерт - счетоводител, гарантира, че представеният годишен счетоводен отчет отразява вярно и честно (достоверно във всички съществени аспекти) имущественото и финансовото състояние на предприятието, както и получения финансов резултат за отчетния период.Изхождайки от това става ясно, че одиторът изразява становище единствено за информацията във финансовия отчет и в доклада за дейността на предприятието. Тъй като финансовият отчет се изготвя за една календарна година, то и одиторът може да гарантира за вярността на информацията за този период.

    Поздрави,
    Иван Георгиев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗНФО

-->