Задай въпрос тук
Antoaneta Asenova Antoaneta Asenova Потребител

Декларация за имущество и конфликт на интереси (ЗКПКОНПИ)Здравейте,От месец съм старши експерт в държавно административно звено.

Не съм лице , заемащо висша публична длъжност, но ни казаха, че всеки от нашата държавна администрацията трябва да подаде до 08.06.2018г. Декларация за имущество и конфликт на интереси (по ЗКПКОНПИ) . Встъпителна - понеже изискването е ново.от 2014 год., имам дялове в ООД и се водя "Partnership".

Не съм осигурявана, нямам ДУК / не съм управител/. Самата фирма няма дейност от 2015г- до момента.При назначаването си, съм подписвала декларации, че не участвам в дружества с НЕограничена отговорност, както и че не съм управляващ.

След като е ООД, аз не съм едноличен собственик или НЕограничено отговорен съдружник.Въпросът ми е:

Това, че имам дялове в ООД - не пречи с нищо на държавната ми служба, нали?

и трябва ли да декларирам тези дялов в точката "Дялове от ООД или командитни дружества.Декларирането на придобитите преди години дялове - НЕ би "попречило" на статута ми като държавен служител по служебно правооотношение, нали?


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->