Лена Благоева Лена Благоева Потребител

Настояща стойност на активите -чл.189б от ЗКПОКак се определя настоящата стойност на активите, съгласно чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО и от къде мога да видя референтния лихвен процент определен от ЕК към 31.12.2017г.


Отговори

 • Здравейте,
  Според учебниците по финанси : Сегашната стойност на парите (англ. Present value, съкр. PV) представлява днешната стойност на даден бъдещ паричен поток, дисконтиран при определена лихва.
  Например, при лихвен процент от 6.00%, сегашната стойност на $1,000.00 след 8 години се изчислява по формулата:
  1
  PV = ________________________________________ x FV
  (1 + r) t
  където: FV - бъдеща стойност
  PV - сегашна стойност
  r - лихвен процент
  t - период на начисляване на лихвата
  Или в дадения пример:
  1
  PV = ________________________________________ x $1000.00 = $627.41
  (1 + 0.06) 8

  За изчисляване на "настояща стойност на активите" чл.189б от ЗКПО макар да няма изрично разяснение, може да се счете за точно изчисляването посочено по-горе.
  Съгласно финансовата теория настоящата стойност на дадена инвестиция се определя на база на сконтиране на прогнозни парични потоци, генерирани от съответните активи, в които е вложена, за периода на ползването им. Указание № М-24-32-12 от 25. 06. 2012 г. на ЦУ на НАП, което се отнася за изчисляване на настоящата стойност на първоначалната инвестиция съгласно изискванията на чл. 189, ал.1, т. 9 от ЗКПО в случаите на регионална помощ, но описаната процедура е базова и е приложима и спрямо разпоредбите на чл. 189б, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗКПО. Формулата която се дава в указанието е:

  PV=FV/(1+r)n
  където:
  n - броя на годините;
  r – референтен лихвен процент за годината на преотстъпване
  FV - бъдеща стойност на инвестицията;
  PV - сегашна (настоящата) стойност на инвестицията.

  РЕФЕРЕНТНИ/СКОНТОВИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ се публикуват на страницата на МФ.
  http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424

  Желая успешен ден,
  Валя Дадова

 • Здравейте,
  Според учебниците по финанси : Сегашната стойност на парите (англ. Present value, съкр. PV) представлява днешната стойност на даден бъдещ паричен поток, дисконтиран при определена лихва.
  Например, при лихвен процент от 6.00%, сегашната стойност на $1,000.00 след 8 години се изчислява по формулата:
  1
  PV = ________________________________________ x FV
  (1 + r) t
  където: FV - бъдеща стойност
  PV - сегашна стойност
  r - лихвен процент
  t - период на начисляване на лихвата
  Или в дадения пример:
  1
  PV = ________________________________________ x $1000.00 = $627.41
  (1 + 0.06) 8

  За изчисляване на "настояща стойност на активите" чл.189б от ЗКПО макар да няма изрично разяснение, може да се счете за точно изчисляването посочено по-горе.
  Съгласно финансовата теория настоящата стойност на дадена инвестиция се определя на база на сконтиране на прогнозни парични потоци, генерирани от съответните активи, в които е вложена, за периода на ползването им. Указание № М-24-32-12 от 25. 06. 2012 г. на ЦУ на НАП, което се отнася за изчисляване на настоящата стойност на първоначалната инвестиция съгласно изискванията на чл. 189, ал.1, т. 9 от ЗКПО в случаите на регионална помощ, но описаната процедура е базова и е приложима и спрямо разпоредбите на чл. 189б, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗКПО. Формулата която се дава в указанието е:

  PV=FV/(1+r)n
  където:
  n - броя на годините;
  r – референтен лихвен процент за годината на преотстъпване
  FV - бъдеща стойност на инвестицията;
  PV - сегашна (настоящата) стойност на инвестицията.

  РЕФЕРЕНТНИ/СКОНТОВИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ се публикуват на страницата на МФ.
  http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424

  Желая успешен ден,
  Валя Дадова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->