Ралица Симеонова Ралица Симеонова Потребител

Промени в графика за отпускиГрафикът за отпуските в нашето предприятие е изготвен, като в него са включени и невзетите дни от 2009 и 2010 г., на част от служителите, имаше такива.


Въпросът ми е, когато служител желае да промени отпуск за 2009 или 2010, вписан вече в графика, пише ли молба до ръководителя, в която вписва и причините за въпросната промяна, или писмената молба касае само отпуски за 2011 г. тъй като промяната е от тази година в сила?Отговори

  • Здравейте,

    Няма изискване, в графика за ползване на платен годишен отпуск, да се включват неизползваните отпуски от предходни години. Въпреки това, когато имате одобрен график, в който вече са включени неизползваните дни от предходни години, промените по него трябва да се извършват по реда на чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда.

    Когато работник или служител инициира промяната в графика, същия следва да го направи с отправянето на писмена молба до работодателя, в която да опише основанието за исканата промяна. Според мен няма значение, за кои дни се отнася промяната тъй като касае промяна във вече изготвен и одобрен график за ползване на платен годишен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->